Workshops & Shows

Ebru to tradycyjna turecka sztuka malarstwa na wodzie, w Polsce znana jako papier marmurkowy lub papier karagenowy.  Wywodzi się ona z Azji, najprawdopodobniej z Chin i stamtąd przywędrowała do Turcji na przełomie XIII/XIV w. gdzie znana jest jako pierwsza sztuka zdobienia papieru i w niemalże niezmienionej formie uprawiana jest do dziś. Wszystkie materiały tj. pędzle, farby, ciecz na której się maluje – tworzone są własnoręcznie z naturalnych składników. Następnie nanosi się to na powierzchnię wody tworząc niepowtarzalne, fantazyjne wzory czy różnego typu kwiaty. Na koniec wzór powstały na wodzie przenosi się na papier lub materiał.

Prowadzę i organizuję kursy, warsztaty i pokazy ebru. Zapraszam do kontaktu i uczestnictwa.

Warsztaty dedykowane są dla osób w każdym przedziale wiekowym – od kilkuletnich dzieci (dla dzieci do 7r.ż. wskazana jest obecność dorosłego opiekuna), przez młodzież i dorosłych. Prowadziłam warsztaty w przedszkolach, szkołach, instytucjach kultury i na prywatnych imprezach.

Warsztaty prowadzone są w małych grupach, dzięki czemu zapewnione jest indywidualne podejście do każdego uczestnika.

Ebru is the traditional Turkish art, known as marbling art.  Art comes from Asia, most probably from China, and from there has came to Turkey around XII/XIV century. Till now it’s still cultivated in Turkey using the same methods and techniques. All the materials which are used are natural and selfmade – from brushes and colors, till the special liquid we are painting on. While putting the colors on the water surface it makes unique amazing patterns. We can also paint many types of flowers or some other designes. After the painting process is finished we transfer it to paper or some textil material.

I run ebru courses, workshops and shows. I invite to contact me and take part in.

In workshops people in all ages can take part – from few years old child, teenagers to adults.

I made workshops at kindergadens, schools, cultural institutions and on private parties. Workshops are made in very small groups, so I can look after every participant individually.


Future Events

Past Events

Hear the Workshop and Shows

Subscribe to our mailing list to hear upcoming workshops & shows.


Pin It on Pinterest