About Me

I’m visual artist based in Warsaw, Poland.  I focus my art on the topic of nature. I’m interested in ecology and natural way of living, I look on plants and its relations with human and civilization. Very important for my was my stay in Turkey where I met for the first time with turkish traditional art. Then I started my experience with turkish marbling art – ebru. Now it became one of my main fields of interest.

I graduated from Painting Department on Academy of Fine Arts in Warsaw in 2015. I made scholarship on Mimar Sinan Fine Arts University in Istanbul on Traditional Turkish Arts Department. I studied culture studies on University of Warsaw and now Turcology. I finished post-graduate pedagogics and now work as art teacher in primary school.  In 2015 I started to work for Yunus Emre as ebru artist. I work at Przestrzeń Wieloplastyczna studio.

Jestem artystką wizualną mieszkającą w Warszawie. Moja sztuka koncentruje się na temacie natury, podejmowanej przeze mnie z różnych perspektyw. Interesuje mnie ekologia i naturalny sposób życia.  Obserwuję roślinność i jej relacje z człowiekiem i cywilizacją. Kluczowym dla mojej twórczości był pobyt w Turcji, gdzie po raz pierwszy zetknęłam się z tradycyjnymi sztukami tureckimi. Wtedy zaczęłam swoje doświadczenie z turecką sztuką malarstwa na wodzie – ebru, które obecnie stało się jednym z głównych dziedzin moich zainteresowań.

Ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa w 2015r. Wyjechałam na stypendium na Uniwersytet Sztuk Pięknych Mimar Sinan w Stambule na Wydział Tradycyjnych Tureckich Sztuk. Studiowałam kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obecnie studiuję turkologię. Ukończyłam podyplomowo pedagogikę i obecnie pracuję jako nauczyciel plastyki w szkole podstawowej. W 2015 nawiązałam współpracę z Instytutem Kultury Tureckiej Yunus Emre w Warszawie jako artystka ebru. Jestem związana z Przestrzenią Wieloplastyczną.

Other Links About Me

Article on Warszawa – NaszeMiasto.pl

Wywiad na blogu – Z Turcją za-pan-brat

Audycja Stacja Kultura z dnia 11.03.2017 w radiowej Czwórce – fragment ze mną ok.44 minuty

Pin It on Pinterest