Rezerwacja miejsca odbywa się poprzez formularz poniżej. Warsztaty odpowiednie zarówno dla dorosłych jak i dzieci od 6 r.ż. (dzieci do 10 r.ż biorą udział obowiązkowo razem z opiekunem).

Na warsztatach MOŻNA SIĘ POBRUDZIĆ także należy przygotować odpowiednią odzież ochronną.

W jednej grupie może wziąć udział maksymalnie 6 osób.

Wejście na wydarzenie nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem.

Reservation for the place in worhshops is made by the form below. Worhshops are appropriate both for adults and children from 6 y.o. and more (children until 10 y.o. obligatorily take part in workshops with caretaker).

On the workshops THERE IS POSSIBILITY TO GET DIRTY so please take with you some protective clothing.

In one grup take part maximum 6 persons.

Entrance to the workshop not earlier than 10 minutes before the starting.