Warsztaty odpowiednie są zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Proszę o przygotowanie odpowiedniego stroju – na warsztatach można się pobrudzić. Warsztaty prowadzone są w grupach max. 5 osób.

Koszt udziału w jednych warsztatach: 60zł/osoba

BY WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH WYMAGANA JEST WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA PRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

W razie rezygnacji proszę o wcześniejszą informację.

Workshops are appropriate both for adults and children. Please prepeare good, adequate clothing as you can get dirty on the workshops. In one group can take part max. 5 people.

Price for one  workshop: 60zł/person

TO TAKE PART IN WORKSHOPS RESERVATION VIA  APPLICATION FORM IS NEEDED.

In case of resign please cancel your booking.

Piątek/Friday             27.10        g.18-19,30
Sobota/Saturday       28.10       g.11-12,30 /// 13-14,30 /// 15-16,30

Piątek/Friday            10.11          g.18-19,30
Sobota/Saturday      11.11           g.11-12,30 /// 13-14,30 /// 15-16,30
Piątek/Friday            24.11          g.18-19,30
Sobota/Saturday      25.11          g.11-12,30 /// 13-14,30 /// 15-16,30

Piątek/Friday           08.12          g.18-19,30
Sobota/Saturday     09.12          g.11-12,30 /// 13-14,30 /// 15-16,30